فروشگاه اینترنتی الکتروشهر
درباره ما

مجموعه الکتروشهر در سال 1383 فعاليت خود را آغاز نموده و با گذر زمان توسعه يافته و دامنه فعاليت هاي خود را گسترش داده

مجموعه فروشگاه الکتروشهر همواره بر اين تلاش بود با جمع آوري تيمي مبتني بر علم و دانش در صنعت ماشين آلات کشاورزي و صنعتي و

اتوماسيون هاي صنعتي پيشرو بوده و با محوريت خلاقيت و نوآوري راهکارهاي مناسب صنايع  موجود ارائه داده شود

لذا هميشه بر اين اصول پايدار بوده تا گروهي فني و با دانش بروز بوده تا بتوان بخشي از نيازهاي صنعت را برآورده کنيم

فروشگاه پيام صنعت در آغار فغاليت خود در جهت تامين مايشن آلات کشاورزي  و صنعتي قدم برداشته است ک اين امر باتوجه به تغيير

نيازهاي واحد هاي صنفي باعث گرديده تا فعاليت هايي اعم از توليد و طراحي و ساخت ماشين آلات مورد نياز فعاليت هاي گسترده اي را انجام دهد